Metsän ja veden riistasta asiaa
Metsän ja veden riistasta asiaa

Tietosuoja – rekisteriseloste

Rekisteri

Rekisterin nimi: Riista.net – palvelu
Rekisterin pitäjä: Terasoft Oy, Hanhoraitti 12, 42700 Keuruu
Puh. 044 5115 086 Kimmo Matomäki
Osoite: https://www.riista.net/

Tämä rekisteriseloste koskee vain riista.net -palvelua, ei sen kautta avattavia tai käytettäviä sivustoja, kuvia tai artikkeleita. Riista.net -palvelun linkkien kautta avattavien sivustojen tiedot ja oikeudet ovat kunkin sivuston omassa hallinnassa.

Henkilötietojen käsittely

Sivustolla kävijöiden tietoja ei kerätä, mutta kävijöiden verkkoyhteyden IP-osoite ja selaimen tiedot tallennetaan väliaikaisesti. Jos käyttäjä rekisteröityy palveluun, hänen tulee antaa tietyt vaaditut tunnistetiedot. Näitä tietoja ei käytetään vain sivuston sisäiseen hallintaa esim. artikkeliden kommentoinin yhteydessä tai roskapostin tarkkailussa.

Sivustojen ylläpitäjien tiedoista tallennetaan vain vähimmäistiedot henkilön tunnusten hallinnointia varten. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuoliseen käyttöön. Verkkopalvelun suomalainen tarjoaja voi siirtää tai tallettaa tietoja EU-alueen ulkopuolelle .

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta suoraan kirjallisesti tai sähköisesti.

Tietojen käsittely

Rekisterin tietoja käsitellään huolellisesti ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimilla olevien tietojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen tarkastaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.